Next
Click to return to the thumbnail index
"Aryavalokitesvara" - collage on paper, 21 x 29,5 cm, 2003